O ubezpieczeniach raz jeszcze…

O tym, że ubezpieczenie każdego załoganta jest konieczne i wymagam tego, pisałem już znacznie wcześniej („Czy warto ubezpieczać się?”), uzasadniając tę tezę – mam nadzieję – przekonująco.

Teraz chcę poinformować wszystkich potencjalnych uczestników rejsów na „Nitronie”, że wraz z przyjmowaniem zgłoszeń i zaliczką na poczet przygotowania rejsu, wymagam od każdej osoby wpłaty na ubezpieczenie. W ten sposób zabezpieczam siebie i wszystkich pozostałych członków załogi przed niedopełnieniem tej powinności oraz – dokonując tej operacji grupowo – wszyscy uzyskujemy korzystniejszą cenę za ubezpieczenie niż wynikałoby to z wpłat poczynionych indywidualnie – każdy z osobna.

Zazwyczaj ubezpieczeniem objęty jest czas od godz. 00 00 w dniu zaokrętowania do godz. 24 00 w dniu wyokrętowania; wyjątek stanowić mogą rejsy, których organizacja obejmuje czas wspólnego dojazdu na jacht jednym środkiem lokomocji (np. bus, prom). Zawsze jednak okres ubezpieczenia trwa od godz. 00 00 dnia pierwszego do godz. 24 00 dnia ostatniego. Nadmienić należy, że przewoźnik ubezpiecza każdego pasażera tylko w zakresie podstawowym, co oznacza brak ponoszenia odpowiedzialności za zdarzenia poza środkami transportu. Z punktu widzenia organizatora jest to wystarczające, a ryzyko niewielkie. Wspominam o tym dlatego, że na taką okoliczność każdy może ubezpieczyć się indywidualnie.            W rejsach (min. 7 dni) odbywanych w I-szej strefie (Bałtyk + Cieśniny do 8°  dł. geogr. wsch i 60°szer. geogr. płn) stawka ubezpieczenia na jeden dzień rejsu w roku bieżącym wynosić będzie 5zł od osoby, przy min. 6-cio osobowej załodze.             W przypadku załóg mniej licznych (czasem i tak się zdarza), należy liczyć się ze stawką 8-10zł/dobę. Podobnie jest w przypadku osób z chorobami przewlekłymi (np nadciśnienie, cukrzyca – w każdym bądź razie takimi, które regularnie zażywają leki) – tutaj stawka wzrasta do 10 zł. Nie należy lekceważyć tego faktu, gdyż jeśli w czasie akcji ratunkowej (lub po) okaże się, że choroba została zatajona – ubezpieczenie nie skutkuje…  Ubezpieczenie obejmuje: KL i ASS (koszty leczenia i assistance) – 200 000zł; NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) – 20 000zł; OC (odpowiedzialność cywilna) – 200 000zł; BAGAŻ – 2 000zł. Organizując w ten sposób ubezpieczenie załogi unikamy straty czasu na ubezpieczenie zapominalskich i zyskujemy na ubezpieczeniu grupowym. Przedstawiłem tutaj propozycje najkorzystniejsze na rynku ubezpieczeń (oferta proponowana przez Ergo Hestia)  na obecną chwilę, w praktyce należy się liczyć z nieznacznym wzrostem cen ubezpieczenia, jednak Ubezpieczyciel „Nitrona” zawsze będzie dbał o to aby oferta dla nas była jak najkorzystniejsza.

Zgłaszając się na rejs należy podać: imię, nazwisko; pesel; adres zameldowania; nr tel.

PS

Posiadanie ubezpieczenia skutkuje dostępem do infolinii ubezpieczyciela zatrudniającej osoby, które w sytuacjach spornych pełnią rolę tłumaczy. Brak możliwości porozumienia i wsparcia skutkuje najczęściej przypisaniem odpowiedzialności Polakowi. Konsekwencje finansowe sięgać potrafią setek tysięcy euro.Najwięcej płacą turyści za transport air-ambulansem.Polscy turyści nieposiadający stosownego ubezpieczenia, za pomoc medyczną nierefundowaną przez NFZ muszą płacić z własnej kieszeni.

W skrajnych przypadkach to kwoty z pięcioma, a nawet sześcioma zerami.

 Wśród 10 najdroższych interwencji medycznych w 2015 roku znajdują się:

  • USA: 800,2 tys. zł (zasłabnięcie w wodzie, zatrzymanie akcji serca, stan krytyczny)
  • Chiny: 624,5 tys. zł (guz mózgu)
  • USA: 438,9 tys. zł (wylew)
  • Węgry: 385,8 tys. zł (operacja jelita)
  • Kanada: 171,3 tys. zł (zapalenie płuc)
  • Egipt: 155,3 tys. zł, w tym air-ambulance 131,7 tys. zł (ostre zapalenie trzustki)
  • Niemcy: 123,6 tys. zł, w tym hospitalizacja 115,2 tys. zł (wypadek drogowy)
  • Norwegia: 118,2 tys. zł, w tym air-ambulance 80,9 tys. zł (złamanie nogi)
  • Grecja: 101,7 tys. zł, w tym air-ambulance 95,2 tys. zł (wylew)
  • Niemcy: 81,6 tys. zł, w tym hospitalizacja 76,9 tys. zł (upadek z dachu)”
 Źródło informacji Mondial Asisstance (http://www.mondial-assistance.pl/biznes/centrum-prasowe/Aktualnosci/pomoc_wakacje_assistance_koszty_leczenia_za_granica.aspx)