2017-03-11

TERMINARZ

      W bieżącym – 2022 r – koszty rejsów zasadniczo  ulegają pewnej zmianie tzn, że cena za koję  zmienia się o 6,6% ale nie wprowadzam zróżnicowania w kosztach ze względu na termin rejsu.  Wzrost kosztów wyniknie również ze zmian w stawkach ubezpieczeniowych i cenach postojów w portach – z którymi należy się liczyć, mimo iż nie mogą być znaczne w stosunku do lat poprzednich… Plan rejsów zaczniemy układać z chwilą uzyskania karty bezpieczeństwa. Zgłaszając się na rejs należy podać: imię, nazwisko; pesel; adres zameldowania; nr tel. Dane te (podane odpowiednio wcześniej abym mógł zdążyć z formalnościami i opłatami) potrzebne są m. in. ze względu na fakt, iż ubezpieczam całą załogę osobiście; koszt ubezpieczenia wynosi kilkanaście zł/doba przy założeniu, że załoga liczy min. 6 osób w rejsie tygodniowym co najmniej. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe (winne to zgłosić) ponoszą koszty ubezpieczenia ok dwukrotnie wyższe.

Lp Od do Trasa rejsu Prowadzący Kontakt Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 13
14

koszta uczestnictwa w rejsie w roku 2022 (kojo/doba):  

Strefa I(Bałtyk, Cieśniny): 80 zł;             Strefa II(M.Płn): 100 zł 

       Jako, że nie prowadzę działalności gospodarczej, nie zarabiam nic na prowadzeniu rejsów ani użytkowaniu jachtu (na równi z załogami ponoszę koszta uczestnictwa w rejsie), nie wprowadzam żadnego cennika (tym bardziej zróżnicowanego pod względem pory roku), pobieram kwoty pieniężne stanowiące współudział w kosztach przygotowania jachtu do rejsu.