Sezon nawigacyjny’2019 rozpocznie się na Nitronie nieco później niż w latach ubiegłych

Spowodowane to będzie przedłużającym się remontem mariny, jak i pracami modernizacyjnymi na jachcie. Na wodę łódka powinna zejść na przełomie kwietnia/maja; prace modernizacyjne i inspekcje związane z odnowieniem klasy winny zakończyć się w połowie maja. Czerwiec jest już zaplanowany, zainteresowanych odsyłam do grafika rejsów, który będziemy wspólnie budować w miarę napływu zgłoszeń. Zapraszam!